Mediatorka

Ukończyłam szkolenia mediacyjne (podstawowe oraz rozszerzone tj: mediacje rodzinne; mediacje w sprawach cywilnych; mediacja z udziałem nieletnich; mediacje na zlecenie sądu, prokuratury, policji) i zdobyłam tym samym uprawnienia mediatora sądowego. Należę do Stowarzyszenia Mediacyjnego „Porozumienie”.