Jak pracuję

Moje wartości

Nadrzędną wartością w pracy psychoterapeutycznej jest dla mnie człowiek oraz akceptacja go w pełni takim jakim jest. Bardzo istotna jest dla mnie wiara w to, iż każdy człowiek ma możliwość dotarcia do tego co jest dla niego najistotniejsze. Wystarczy mu w tym lekko pomóc.

Metody pracy

Szkoliłam się i szkolę w różnych formach pomagania, ale swoją pracę opieram głównie na założeniach i praktyce Psychoterapii Ericksonowskiej oraz Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Są to sposoby pracy, które pomagają w docenieniu własnych zasobów oraz w zmianie sposobu postrzegania świata na bardziej konstruktywny i użyteczny. Opierają się one na założeniu, iż wszyscy szukający pomocy posiadają siły i środki (w tym własną, mądrą nieświadomość) do rozwiązania swoich problemów, trzeba im jedynie pomóc, aby to dostrzegli.

Psychoterapia Ericksonowska oraz Psychoterapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu zazwyczaj pomagają osiągnąć zadowalające efekty w krótszym czasie niż w przypadku innych metod psychoterapii. Jeśli uważam, iż wartościowe jest włączenie do pracy metody z jeszcze innej szkoły psychoterapeutycznej – chętnie z tego korzystam.