Kwalifikacje

Ukończyłam, odbyłam, brałam udział:

 • Kurs podstawowy oraz zaawansowany w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT   (300 h ). Tym samym otrzymałam certyfikat uprawniający mnie do samodzielnego prowadzenia terapii
 • Letnia Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (135h)
 • Roczny kurs doskonalący: Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (290h)
 • Cykl szkoleń w Polskim Instytucie Ericksonowskim (w trakcie, do tej pory ponad 400 h)
 • Roczne Podyplomowe Studium Terapii Małżeństw i Par w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Roczne PodyplomoweSstudium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Roczne Szkolenie z Terapii Traumy w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Szkolenie z Hipnozy w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Dwumiesięczne Szkolenie z Analizy Snów w ramach Psychoterapii Zorientowanej na Proces
 • Konferencje naukowe
 • Liczne warsztaty psychologiczne – m.in.: leczenie uzależnień, praca z traumą, pomaganie rodzinom, praca z małżeństwami, praca z ciałem, terapia depresji, analiza transakcyjna, praca ze snem, praca ze stresem, praca z pacjentami przewlekle chorymi, praca z parami niepłodnymi i inne
 • 8 tygodniowy kurs Redukcji Stresu Mindfulness
 • Kurs Pranajamy przygotowany przez wieloletniego nauczyciela jogi i medytacji Macieja Wieloboba, uczyłam się technik oddechowych i medytacyjnych z nadzieją korzystania z nich również w gabinecie
 • Pracuję pod systematyczną superwizją grupową w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz korzystam z regularnej grupowej superwizji koleżeńskiej